Kauno krašto fortepijono mokytojų draugija

MUZIKA-@ - PIRMASIS TOKS KONKURSAS LIETUVOJE

eta juodas

Prasidėjus nuotoliniam ugdymui natūraliai kilo poreikis jaunųjų muzikantų nutrūkusį koncertinį bei konkursinį gyvenimą perkelti į kitą erdvę. Gyvendami šiuolaikinėmis technologijomis nušviestame XXI amžiuje, dauguma mokinių ir jaunųjų muzikantų įprato rasti naujų išraiškos būdų. Ypač pasikeitusiomis socialinio gyvenimo sąlygomis. Pasaulinė pandemija bei neišsemiamos šiuolaikinės komunikacinės technologijos Kauno 1-ąją muzikos mokyklą ir Kauno krašto fortepijono mokytojų draugiją paskatino suorganizuoti pirmąjį tokio tipo renginį Lietuvoje – I respublikinį jaunųjų muzikantų konkursą “MUZIKA-@”.

Nors užsienio šalyse tokio formato – sinchroninių ar asinchroninių video pasirodymų konkursai nėra retas ar išimtinis dalykas, tačiau Lietuvos muzikiniame pasaulyje tai dar nauja. Konkurso organizatorius pribloškė dalyvių gausa: daugiau kaip 630 jaunųjų muzikantų atsiuntė 546 video pasirodymus, kuriuos sutiko vertinti itin autoritetingi Lietuvos garsiausi muzikos pedagogai, vedini Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorės, nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės Rūtos Rikterės. Konkurso vertinimo komisijos darbe aktyviai pasireiškė Kauno technologijos universiteto bei Lietuvos muzikos ir teatro akademijos profesorius dr. Rytis Ambrazevičius, VDU Muzikos akademijos dekanas, dr. Saulius Gerulis, Kauno J. Gruodžio konservatorijos fortepijono mokytoja ekspertė Laima Aksamitauskienė. Iš viso daugiau kaip pusę tūkstančio konkurso dalyvių vertino virš 45 Lietuvos muzikos mokyklų mokytojai ir dėstytojai.

Konkurso direktorius Mindaugas Labanauskas konkurso video sveikinime džiaugėsi dalyvių gausa ir noru skleisti muzikos meną net ir ekstremaliausiomis socialinio gyvenimo sąlygomis. Tokios iniciatyvos tik dar labiau parodo, kad technologijos yra puikus ir naudingas dalykas, jei jos naudojamos naujų idėjų įgyvendinimui.

Konkurso organizatoriai net neabejoja, kad ir kitais metais sulauks tokio gausaus dalyvių kiekio, ir respublikinis jaunųjų muzikantų konkursas "MUZIKA-@" taps tradiciniu ir neatsiejamu renginiu daugumos jaunųjų Lietuvos muzikantų gyvenime, skatins juos augti ir tobulėti.